شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

معتمد واعظ خراسانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی ، فقیه اصولی ، نویسنده و واعظ
معتمد خراسانی ، شیخ اسماعیل
منبع : مطالب ارسالی