پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


جزایر ، استان هرمزگان


خلیج‌فارس جزایر متعددی دارد كه هر كدام عناصر منحصر به فردی از طبیعت این خطه از سرزمین ایران را به نمایش می‌گذارند. اهم این جزایر عبارت‌اند از :