پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

کار با پورت‌ها در زبان C


کار با پورت‌ها در زبان C
دستورات ورودی و خروجی در C شامل دستورات زیر می‌باشد: ()Outp(), ouptport(), inp(), inport
● پورت موازی:
شامل ۳ بایت مجزا با آدرس‌های BASE=۰x۳۷۸ , BASE+۱=۰x۳۷۹ , BASE+۲=۰x۳۷a می‌باشد. (۰x به معنی عدد در مبنای ۱۶ است)
پورت ۳۷۸ در قدیم برای نوشتن بود که برای استفاده بهینه از این پورت قابلیت ورودی بودن این هشت بیت در آن تعبیه شد. پورت شماره ۳۷۹ هگز فقط ورودی است و پورت با شماره ۳۷a هگز هم ورودی و هم خروجی می‌باشد. توجه داشته باشید که ۳ بیت از بیت‌های این پورت در درون خود NOT دارد.
برای اینکه بتوان آدرس ۰x۳۷۸ را تبدیل به یک آدرس ورودی کرد باید بیت D۵ بایت با آدرس ۰x۳۷۸A ، ۰x۴۰۰ و همچنین بیت D۰ و D۵ بایت با آدرس ۰x۳۷۸A را در منطق یک نشاند.
با این کار پورت ۰x۳۷۸ تبدیل به یک پورت ورودی می‌شود. از این به بعد باید توجه داشت که نباید مقدار بیت D۵ در آدرس ۰x۳۷a را تغییر داد. اگر این بیت مقدارش تغییر کند حالت ورودی بودن پورت ۰x۳۷۸ از بین خواهد رفت.
منبع : انجمن تخصصي برق - الكترونيك