چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

میرزا عبدالرزاق گوهر کرمانی


جنسیت: مرد
تخلص: گوهر
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب و شاعر
ابتدا مفلس و خطیب تخلص می‌کرد اما بعد از مدتی از ملازمان و خطیبان فتحعلی‌شاه قاجار شد و تخلص خود را به گوهر تغییر داد. هنگامی که رضا قلی خان هدایت ‌(۱۲۱۵-۱۲۸۸ق) مؤلف "مجمع‌الفصحا" در کرمان بیمار شد ، گوهر کرمانی بر بالین وی حاضر اشد و او را معالجه نمود. از اشار او چیزی در دست نیست مگر چند بیت که در جواب قصیدهٔ عبدالواسع جبلی و امیر خسرو دهلوی منظوم کرده است.
منبع : مطالب ارسالی