سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ثبات


ثبات
همه چیز در زندگی موقت است، زیرا دنیا دائماً تغییر می کند.
به همین خاطر برای دوست داشتن و دوست داشته شدن باید شجاعتی عظیم داشت، با علم به این که تغییر، هر لحظه ممکن است رخ دهد. اما اگر به دنبال ثباتی، ایمان داشته باش.ایمان تنها چیزی است که تا ابد دوام خواهد داشت.

[شایان امیری]
منبع : روزنامه ایران