شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا


چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ یک روش حیرت‌انگیز برای کنارآمدن با تغییر در کار و زندگی


چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ یک روش حیرت‌انگیز برای کنارآمدن با تغییر در کار و زندگی
نویسنده : بهبهانی، شمسی,جانسون، اسپنسر,محتشمی، علی
شماره کنگره : ۲۲ج۳ت/BF۶۳۷
شابک : ۹۶۴-۹۳۱۷۰-۶-۶
رده دیویی : ۱۵۵.۲۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۹
تعداد صفحه : ۸۰
نوبت چاپ : ۲۷