یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

چمران در افق یک نگاه


چمران در افق یک نگاه
ای حیات با تو وداع می کنم با همه زیبائی هایت و با ظاهر جلال و جبروتت و همه کوه ها، آسمان ها و دریاها با همه وجود وداع می کنم، با قلبی سوزان و غم آلود به سوی خدا می روم و از همه چیز چشم پوشی می کنم، ای پاهای من! می دانم شما چابکید و در همه مسابقات گوی سبقت را ربوده اید اما من آرزوی بزرگتری دارم. می خواهم به بلندی طبع بلندم به حرکت درآئید و مانند اراده آهنینم محکم باشید به سرعت مطلوب به نقطه دلخواه برسانید و در این لحظات آخر عمر آبروی من را حفظ کنید. من چند لحظه بعدبه شما آرامش می دهم آرامشی ابدی. دیگر به شما زحمت نخواهم داد، دیگر شما را استثمار نخواهم کرد، دیگر به شما بی خوابی نخواهم داد و دیگر از خستگی زیاد فریاد نخواهید کرد، دیگر درد و شکنجه نخواهید کشید، از بی غذایی، از گرما و سرما شکوه نخواهید کرد آرام و آسوده بر بستر نرم خاک آسوده خواهید خفت. اما این لحظات حساس، لحظات وداع با زندگی، لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد.
کارنامه های درخشان دکتر چمران در مدارسی همچون البرز و همچنین مدارک معتبر و عالیه ایشان از کالج های معتبر آمریکا هر بشری را به تفکر وا می دارد. جدای از آن نقاشی های عارفانه این بزرگ مرد بر دیوار موزه می درخشد. بد ندیدم برخی دست نوشته های پراکنده ایشان را هم یادآور شوم:
وجود آدمی می جوشد و می سوزد. به روح مبدل می شود و فراخنای عالم هستی بالا می رود و در وجود کل حل می گردد
با آن همه ترس از فراق ... راستی که مافوق طاقت بشری است اگر پیرزنی ضعیف که قدم به دروازه مرگ نهاده است از ترس و وحشت در مقابل خدای تضرع کند چندان تعجب آور نیست
او تشنه معرفت بود نشستن را به فراموشی سپرد وجب به وجب خاک وطن را برخاست، آن همه سختی و ایثار، آن همه استحکام و آرامش، آن همه بی تابی و سادگی، پیچیدگی و بندگی، شوق و رنج، قدرت و غیرت، خروش و صبر، عشق و بی قراری، مردی که هم پروفسور بود، هم جنگجو و بالا تر از آن یک عارف الهی، یک مرد خدایی و یک مکتب دار واقعی.
دهلا ویه جزو مناطقی بود که مورد هجوم دشمن قرار گرفته بود و پس از تصرف بستان بلا فاصله دهلا ویه را و در ادامه به سوسنگرد حمله کرد و جای جای خوزستان قهرمان را مورد حمله وحشیانه خود قرار داده بود اما با دلا وری و پایمردی افرادی همچون شهید چمران و شهید خرازی این مناطق آزاد شد.
و در ضمن آن که دکتر چمران مرد علم و معرفت بود. مغز متفکر فیزیک پلا سما که به قول خودش امکانات آمریکا را سه طلاقه کرده بود.
منبع : روزنامه مردم‌سالاری