چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۸ دی ـ ۲۹ دسامبر ـ دکتر صدیقی پیشهاد شاه را رد کرد و بختیار آن را پذیرفت


۲۹ دسامبر سال ۱۹۷۸ دكتر غلامحسین صدیقی جامعه شناس و آخرین وزیر كشور در حكومت دكتر مصدق كه پس از ۲۸ مرداد مدتی را در زندان بس برده بود به شاه كه به او پیشنهاد كرده بود نخست وزیر شود اطلاع داد كه نمی تواند این پیشنهاد را بپذیرد و شاه همان روز از شاپور بختیار یكی دیگر از همكاران پیشین دكتر مصدق خواست كه كابینه غیر نظامی تشكیل دهد.
پیشنهاد شاه هنگامی به دکتر صدیقی داده شده بود که ژنرال ازهاری نخست وزیر وقت ظاهرا كناره گیری كرده بود. اوضاع بسیار نا آرام بود؛ تظاهرات ضد شاه لحظه ای قطع نمی شد، صدور نفت تقریبا به صفر رسیده بود، روزنامه ها در حال اعتصاب بودند، بانكها بسته بود، خارجیان با عجله ایران را ترك می گفتند و .... بختیار ششم ژانویه ۱۹۷۹ زمام امور را به دست گرفت. طبق نوشته كرونیكل قرن بیستم ( صفحه ۱۱۴۹ ) دولت آمریكا (حكومت كارتر) كه سیاست خود را نسبت به ایران عوض كرده بود هشتم ژانویه به شاه اندرز داد كه از ایران خارج شود. بختیار گفت كه شاه به استراحت خواهد رفت و ۱۶ ژانویه شاه تحت عنوان مرخصی از ایران خارج شد؛ رفتی بود كه دیگر بازگشت نداشت. شاه هنگام خارج شدن از ایران اظهار امیدواری كرده بود كه دولت (بختیار) گذشته را اصلاح و برای آینده برنامه ریزی كند.
در پی خروج شاه از کشور، بختیار تصمیم گرفت كه با بازگشت آیهٔ الله خمینی از پاریس به تهران با این كه دستور تشكیل دولت موقت داده بود مخالفت نكند و وی اول فوریه به تهران بازگشت و مورد استقبالی بی مانند قرار گرفت و یازده روز بعد، پس از این كه ارتش از دولت دكتر بختیار سلب حمایت كرد این دولت ساقط شد و بختیار پس از مدتی پنهان بودن به طریقی که هنوز دقیقا اعلام نشده است از ایران خارج گردید و ....
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز