یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

استاد درویش


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
نام اصلی نقاش معلوم نیست و چه بسا ممکن است همان درویش محمد خراسانی باشد. سید احمد آهوچشم در مرقع امیر غیب بیک و در زمان شاه طهماسب اول از این هنرمند تصاویر و تذهیبات شایسته‌ای مشاهده کرده است. اثر رقم‌دار وی که در توپ قاپوسرای ترکیه موجود است ، تصویر اژدهای قوی‌پیکر و سهمناکی به شیوۀ استاد میرک است که حواشی آن با تشعیر و حل‌کاری جانورانی از قبیل شیرو گاو ارائه شده و بسیار استادانه می‌باشد. در بطن کناره‌ها نیز تصاویر درختان سرسبز و مرغان خوش حالت نقش بسته و به خط قلم‌مویی رقم "عمل درویش" دارد.
منبع : مطالب ارسالی