سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا


تجارت الکترونیک و رایانه ـ سال ششم، شماره ۳۹، مرداد ۱۳۸۷


▪ گفتار نخست: ص ۲
▪ اخبار: ص ۳
▪ کتاب: ص ۶
▪ سایت: ص ۷
▪ همایش: ص ۷
▪ تجارت الکترونیکی (اسرار نجاری): ص ۸
▪ تجارت الکترونیک: ص ۱۲
▪ بازاریابی الکترونیکی: ص ۲۰
▪ مؤلفه‌های امنیت در تجارت الکترونیک: ص ۲۸
▪ بانکداری سیار و مدل‌های دسترسی به اطلاعات: ص ۳۴
▪ یک نکته از هزاران: ص ۴۲
▪ مقایسه قوانین تجارت الکترونیک در دو کشور ایران و فیلیپین: ص ۴۴
▪ تلفن همراه جادوی بشر: ص ۴۸
▪ امنیت اطلاعات با استفاده از بیومتریک: ص ۵۴
▪ نگاهی به تعاونی‌ها: ص ۵۶
▪ تکنیک‌های بازاریابی ویروسی: ص ۵۸
▪ Statulory Instrument ۲۰۰۶ No. ۲۰۱۳: ص ۶۴
ماهنامه تجارت الکترونیکی ، IT , اینترنت و کامپیوتر تجارت الکترونیک و رایانه
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید علیرضا درخشان
سردبیر: سیدعلیرضا درخشان، رزی کازرانی،مهدی رضا خانی
مدیر اجرایی: نرگس پور آتش
تلفن: ۸۸۸۲۱۲۹۹ (۰۲۱)
فاکس: ۸۸۸۲۴۰۴۸ (۰۲۱)
نشانی: تهران، ایرانشهر شمالی، خیابان برادران شاداب، شماره ۶، واحد ۹
صندوق پستی: ۳۵۱۱۹-۱۵۸۳۷
سایت اختصاصی: www.ebmag.ir
نشانی الکترونیک: info@ebmag.ir
بخش اشتراک: خانم پورآتش
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)