پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


گهواره‌ دیو (گهواره دید) ، شیراز


بر بالای نوك غربی كوه چهل مقام، مشرف به تنگ اللّه‌اكبر یك چهار تاقی با چهار ستون ساخته شده است كه مردم، آن را گهواره «دیو» می‌گویند و در بعضی از كتاب‌ها «گنبد عضد» نامیده شده است. از قرار معلوم، گهواره دیو تحریف «گهواره دید» است. گهواره دید نام محل دیده‌بانان و قراولانی است كه برای حفظ و حراست راه تنگ اللّه‌اكبر مستقر می‌شدند. این مكان هم اكنون از گردشگاه‌های دیدنی شیراز است كه از سمت شمال به پارك ملی بمو مرتبط می‌شود.