یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا


موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی ، شیراز


این موزه بنایی است نوساز در دو طبقه و مشتمل بر دو بخش، بخش تاریخ طبیعی موزه در سال 1353 و بخش تكنولوژی آن در سال 1366 به وسیله دانشگاه شیراز آماده و افتتاح شده است. موزه تاریخ طبیعی وابسته به دانشگاه شیراز است.