یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
مجله ویستا

مدل جامع


براى تعيين مراحل برنامه و در نتيجه تنظيم اهداف در مراحل مختلف آن، يک ترويجى بايد با توجه به مباحث سابق‌الذکر به مطالعهٔ ويژگى‌هاى عواملى بپردازد که تدوين برنامه را اجتناب‌ناپذير ساخته‌اند تا بتواند اولويت‌ها را مشخص نمايد، مراحل برنامه را نظم دهد و يک‌يک اجراء کند.
گفته شد که تنظيم برنامه در هر حال نياز به مطالعات همه جانبه و کسب اطلاعاتى هدايت‌کننده دارد تا لزوم تدوين برنامه براى حل مشکلات معلوم و دلايل کافى براى اجراء برنامه و استفاده از منابع گوناون مشخص شود. در اين مسير مراحل متعددى وجود دارد که عبارت است از تجريه و تحليل اطلاعات به‌دست آمده، تعيين مشکل يا مشکلات و تعيين هدف. يکى از جامع‌ترين مراحل برنامه‌ريزى را کانينگهام ذکر کرده است. که در نمودار (مراحل هشت‌گانهٔ حلزونى طرح و اجراء برنامه) ديده مى‌شود.
از سوى نگارنده، تغييراتى در طرح مذکور داده شد و به نام مدل جامع که شامل نمايش مراحلى است که هر مرحله داراى فعل و انفعال‌هاى منظمى است ناميده شد. اين فعل و انفعال‌ها چرخه‌اى را حول هر مرحله پديد مى‌آورد که نياز به مطالعه و بررسى دارد.
طرح مورد نظر را ابتدا L.L. pesson در کتاب The Cooperative Extension service اعلام کرده بود و بعد کانينگهام(Cunninghum) با اندک تغييراتى اصلاح و تکميل کرد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری تسنیمخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24خبرگزاری اسپوتنیکسایت زومیت