دوشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۸ / 14 October, 2019
مجله ویستا

امام مطلق نجم المله والدین ابوالفضایل احمد سیمگر د...


گرچه کان خرد مرا دانی    عاجزم در نهاد خاقانی
صورت روح پاک می‌بینم    متدرع به شخص انسانی
افضل الدین امیر رملک سخن    شارح رمزهای پنهانی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ابتکارسایت 55 آنلاینخبرگزاری تسنیمسایت اعتماد آنلاینروزنامه آفتاب یزد