هم اکنون قطعه یک آزادراه تهران – شمال برای تردد آزمایشی بازگشایی شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هم اینک قطعه یک آزادراه تهران – شمال برای تردد مردم افتتاح شد و قرار بر این است که این مسیر برای تردد آزمایشی تا ساعت 14 ظهر امروز باز باشد. خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه این آ‌زادراه تا دو روز از ساعات 12 تا 14 ظهر برای تردد آزمایشی مردم باز است، ادامه داد: حداکثر سرعت این آزادراه 80 کیلومتر در ساعت است که در تونل‌ها سرعت مجاز 70 کیلومتر بر ساعت خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تا زمان افتتاح رسمی از مردم عوارضی گرفته نمی‌شود. به گزارش ایلنا، از ساعات اولیه صبح امروز صف طولانی خودروها برای تردد از این مسیر تشکیل شده بود. ارزش امروزی این پروژه چیزی حدد 10 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.