دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

دکتر مصدق در نظر داشت در محل عکس شاه تصویر داریوش و کوروش بزرگ را بر اسکناسها چاپ کند (در این روز ۳۱ اوت )


در دوازدهمین روز پس از براندازی ( شهریور ۱۳۳۲ ) سپهبد زاهدی به مجلس رفت و دید كه تنها ۲۲ نماینده حضور دارند!! . نمایندگانی كه به رفراندم و رای مردم احترام گذارده بودند ،آن دوره مجلس …

در دوازدهمین روز پس از براندازی ( شهریور ۱۳۳۲ ) سپهبد زاهدی به مجلس رفت و دید كه تنها ۲۲ نماینده حضور دارند!! . نمایندگانی كه به رفراندم و رای مردم احترام گذارده بودند ،آن دوره مجلس را پایان یافته تلقی كرده بودند. آنان برای محكم كاری استعفای خود را هم قبلا اعلام كرده بودند. وجود ۲۲ نماینده در مجلس ، تایید دیگری بر غیر قانونی بودن نخست وزیری زاهدی تلقی شده است. در این میان دم به دم بردامنه ایراد های وارده به دكتر مصدق كه با یاران و همكارانش در زندان بود و این اتهامات بر محبوبیت ملی وی می افزود اضافه می شد . مثلا گفته شده بود که دکتر مصدق تصمیم به چاپ تصویر داریوش بزرگ كه از ۲۵ قرن پیش بر تخت جمشید نقر شده است در محل عكس شاه بر اسكناسهای ده تومانی و تصویر كوروش بزرگ بنیاد گذار كشور ایران بر اسكناسهای پنج تومانی بود.