یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

برنامه‌ریزی مسیر دستیابی‌ به هدف‌ها


برنامه‌ریزی مسیر دستیابی‌ به هدف‌ها

وقتی برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور صحبت از برنامه‌ریزی به میان می‌آید، اولین تصور این است که روی یک برگه کاغذ، ساعات مطالعه خود را مشخص کنند.
مثلا بگویند از ساعت ‌١٦ تا …

وقتی برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور صحبت از برنامه‌ریزی به میان می‌آید، اولین تصور این است که روی یک برگه کاغذ، ساعات مطالعه خود را مشخص کنند.

مثلا بگویند از ساعت ‌١٦ تا ۱۷:۳۰ فلان درس را می‌خوانم و از ساعت ‌١۸ تا ۱۹:۳۰ فلان درس را و به همین ترتیب.

اما آیا انجام این فعالیت معنای برنامه‌ریزی است؟ آیا تا به حال از چنین برنامه‌ریزی که در دوره‌های مختلف انجام شده ، نتیجه‌ای هم گرفته‌اند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، آیا به دلایل عدم موفقیت فکر کرده‌اند؟

براساس بررسی‌ها و تعاریف کارشناسان و مشاوران برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح یعنی استفاده از امکانات و منابعی که در اختیار ماست و این تعریف در دوره آمادگی کنکور عبارت است از مشخص کردن فعالیت‌های راهبردی با توجه به توانایی‌ها و امکانات برای رسیدن به هدف تعیین شده بنابراین برنامه‌ریزی نقش بسیار تعیین کننده‌ای برای رسیدن به هدف ایفا می‌کند.

انواع برنامه‌ریزی:

معمولابنا به نظر برنامه‌ریزان آموزشی و کارشناسان مشاوره، برنامه‌ریزی انواع مختلفی دارد: برنامه‌ریزی ساعتی و برنامه‌ریزی حجمی یا محتوایی.

این دو نوع برنامه‌ریزی هر‌کدام صاحب امتیازات و معایبی هستند که موجب موفقیت ما خواهند شد. برنامه‌ریزی ساعتی در حقیقت همان است که در بالا به آن اشاره کردم یعنی مشاور برای مطالعه دانش‌آموز در طول هفته، زمان‌هایی را مشخص کند و داوطلب خود را ملزم به اجرای آن مطالعه در بازه زمانی مشخص شده نماید.

اما برنامه‌ریزی محتوایی عبارت است از تعیین یک حجم مطالعاتی در طول یک دوره برای رسیدن به هدف از‌قبل طراحی شده.

‌البته پر واضح است که هر کدام از این دو نوع صاحب محاسنی هستند، به‌عنوان نمونه یک داوطلب طی مطالعه گروهی یا دوره‌ای مانند اردوهای مدرسه نیاز به یک برنامه ساعتی هماهنگ برای سنجش میزان توانایی خود است که این برنامه توسط مشاور طراحی و تدوین می‌شود.‌

اما آیا این برنامه برای طول هفته و با توجه به اتفاقاتی که در آن ممکن است رخ بدهد، اجرایی و عملی است. اگر شما در یک روز بیمار شدید یا مهمان ناخوانده‌ای سر رسید و مانع اجرای برنامه شما شد، قادر خواهید بود آن‌را در همان روز یا روزهای دیگر جبران کنید؟ تاثیر روانی و نگرانی و استرس تولید شده از عدم اجرای برنامه روی سایر بازده‌ها قابل انکار است؟

اما در برنامه‌ریزی محتوایی قدرت انعطاف برنامه را مشاهده می‌کنید. می‌توانید با توجه به اولویت فعالیت‌هایتان برنامه را تنظیم کنید و برای رسیدن به حجم مشخص شده نگران کمبود وقت نباشید.‌ امروزه در بیشتر آکادمی‌های مطرح و دوره‌های مشاوره، استفاده از برنامه‌ریزی محتوایی به دانشجویان توصیه می‌شود.

رحمان مصیبی