پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

ابوعلی حسین سلماسی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابراهیم
تولد و وفات: ( ... )س هفتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و خطاط
او از دانشمندان و خوشنویسان ساکن اصفهان بوده است. از آثار او: مجموعه‌ای …

جنسیت: مرد
نام پدر: ابراهیم
تولد و وفات: ( ... )س هفتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و خطاط
او از دانشمندان و خوشنویسان ساکن اصفهان بوده است. از آثار او: مجموعه‌ای به خط خوش که به سال ۶۲۴ و ۶۲۵ق ترتیب داده و شامل "رسالهٔ‌الشرفیه فی تقاسیم العلوم‌الیقینیه" است؛ "قابوس‌نامه" یا پند نامه عنصرالمعالی کیکاووس؛ "ترجمهٔ تقویم‌الصحه" تألیف ابن بطلان بغدادی؛ "ترجمهٔ رسالهٔ الذهبیه" که امام علی بن موسی‌الرضا (ع) به مأمون نوشته است؛ "ترجمهٔ الرسالهٔ‌السیاسیهٔ" در وصایای بقراط حکیم و حکمای یونانی؛ مختصری در منتخبات امثال و اشعار تازی؛ که تمام این آثار را برای شرف‌الدین ابوالحسن علی بن اسماعیل اصفهانی تألیف و ترجمه کرده است.