یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

ابتكار ژورنالیستیك (در این روز ۵ اكتبر)


ابتكار ژورنالیستیك (در این روز ۵ اكتبر)

"نشست با رسانه هاMeet the Press" كه نخستین بار در پنجم اكتبر سال ۱۹۴۵ از رادیو پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت و سپس به شبكه های تلویزیونی راه یافت از آغاز سده ۲۱ دست كم هفته ای یك صفحه از روزنامه …

"نشست با رسانه هاMeet the Press" كه نخستین بار در پنجم اكتبر سال ۱۹۴۵ از رادیو پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت و سپس به شبكه های تلویزیونی راه یافت از آغاز سده ۲۱ دست كم هفته ای یك صفحه از روزنامه ها را به خود اختصاص داده و پر خواننده ترین مطلب آنها شده است. توجه به این مطلب در روزنامه ها عمدتا به این لحاظ است ، كه در تلویزیونها كه یكشنبه ها پخش می شود ، سفارشی و دولتی شده است و دولتمردان برای دفاع از سیاست های خود از شبكه ها می خواهند كه آنان را به حضور در این برنامه دعوت كنند و پس از بیان مطالبی طولانی به چند پرسش كه ظن قوی براین است كه پرسشگران هم از پیش آماده شده و یا تلفن ویژه شبكه را در كنترل گرفته اند پاسخ می دهند.

طرز كار از این قرار است كه روزنامه یك موضوع و یا مساله روز را در نظر می گیرد و از یك هفته پیش ضمن اعلام آن چند روزنامه نگار معروف را هم انتخاب می كند، از شماری كارشناس و صاحبنظر مربوط دعوت به عمل می آورد، مقام یا مقامات دولتی و پارلمانی در ارتباط با مساله هم دعوت می شوند و به تناسب گنجایش سالن یا اطاق، گروهی از مردم هم در روز تعیین شده به عنوان تماشاگر و پرسشگر حضور می یابند. پرسشها می تواند تلفنی باشد كه پیش از جلسه ضبط و در جلسه پخش می شوند. میز بیضوی است كه روزنامه نگاران در یك طرف آن و مقامات و كارشناسان در سوی دیگر می نشینند. معمولا سردبیر كل و یا سردبیر اجرایی(معاون اول او) ریاست جلسه را بر عهده می گیرد. هر پرسش وارده توسط یك روزنامه نگار حاضر در جلسه خوانده می شود(ممكن است روزنامه نگار راسا خود سئوال كند) و پس از شنیدن پاسخ مقام و كارشناس بحث شروع می شود. ممكن است كارشناس و یا مقام در خانه و یا دفترش پاسخ بگوید ولی پاسخ او به صورت زنده در جلسه پخش می شود تا بشود درباره اش بحث كرد. شرح این مذاكرات دو روز بعد در روزنامه چاپ می شود و روزنامه سپس به درج اظهار نظرهای وارده در باره آن می پردازد و گاهی یك موضوع در چند جلسه مطرح می شود. روابط عمومی هر روزنامه بلافاصله پس از جلسه، خلاصه مذاكرات را به رسانه های دیگر از جمله خبرگزاری ها می دهد. بعضی اوقات تلویزیونهای محلی به پخش مستقیم مذاكرات جلسه می پردازند و خبرنگاران بعدا آن موضوع را مستقلا دنبال میكنند و ... این ابتكار تازه ترین كار ژورنالیسم نوشتاری شده است كه اصول طرز كار در كتابهای درسی تازه رشته روزنامه نگاری مندرج است.