چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

سرمداد


سرمداد

● وسایل مورد نیاز
▪ یک عدد گلدان کوچک
▪ خمیر سفالگری
▪ رنگ آکریلیک (زرد)
▪ پر ( به رنگ زرد)
▪ فوم
▪ چشم عروسک
▪ چسب
● طرز تهیه
با استفاده از خمیر سفالگری سر و بال های جوجه را درست کرده …

وسایل مورد نیاز

یک عدد گلدان کوچک

خمیر سفالگری

رنگ آکریلیک (زرد)

پر ( به رنگ زرد)

فوم

چشم عروسک

چسب

طرز تهیه

با استفاده از خمیر سفالگری سر و بال های جوجه را درست کرده و کناری بگذارید تا خشک شود. سپس گلدان و سروبال های جوجه را رنگ زرد زده و اجازه دهید تا کاملاً خشک شوند. سپس گلدان را برعکس کرده و به سر مداد بچسبانید. سپس بال ها و سرجوجه را روی آن بچسبانید. چشم عروسک و پرها را روی سر آن چسبانده و با استفاده از فوم برای جوجه نوک بسازید.

[نگار نجار]