پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

قطار بدون ریل


قطار بدون ریل

علی رغم گذست دهها سال از صنعتی شدن کشورهای مختلف دنیا , هنوز هم برای حمل و نقل ِ کلان ِ بار و مسافر در سطح خشکی , جایگزینی مناسب برای قطارهای ریلی بوجود نیامده است

علی رغم گذست دهها سال از صنعتی شدن کشورهای مختلف دنیا ، هنوز هم برای حمل و نقل ِ کلان ِ بار و مسافر در سطح خشکی ، جایگزینی مناسب برای قطارهای ریلی بوجود نیامده است چون اولا ً هزینه حمل ِ بار و مسافر و نیز میزان مصرف انرژی بوسیله قطار ، در مقایسه با سایر وسائط نقلیه جاده ای ، نسبتا ً پایین است ثانیا ً از لحاظ ایمنی هم می توان بالاترین امتیاز را به قطارهای ریلی اختصاص داد چون هدایت قطارها ، اساسا ً به صورت ِ خود کنترلی بوده و بوسیله ریل انجام می پذیرد و هدایت انسانی در آنها ، تنها به عملکرد ِ سوزن بان محدود می شود و لذا خطای انسانی در هدایت قطارها ، به حداقل می رسد این در حالی است که در تصادفات و حوادث جاده ای ، معمولا ً نقش خطای انسانی ، بسیار برجسته است گذشته از این مسائل ، اگر از لحاظ امکانات رفاهی هم مسئله را مورد بررسی قرار بدهیم ، آنوقت می توانیم به جرأت ادعاء بکنیم که قطار در میان سایر وسایل حمل نقل ِ زمینی ، همچنان بهترین وسیله نقلیه محسوب می شود .

و اما قطار بدون ریل اینجانب که جدید بودن آن به تایید راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده است و به عنوان اختراع در اداره مالکیت صنعتی ایران به شماره ۲۸۲۷۳ به ثبت رسیده است ، دارای مزیت های خاصی می باشد که ذیلا ً به شرح بعضی از آنها می پردازم :

۱ – در قطارهای ریلی ، هدایت ِ قطار ، در واقع از پایین بوده و به وسیله ریل انجام می پذیرد یعنی فرماندهی قطار برای حرکت در جهات مختلف ، به وسیله ریل انجام می شود و نقش انسان در هدایت ِ آن ، محدود به عملکرد ِ سوزن بان می باشد که در تقاطع و ایستگاههای راه آهن اعمال می شود ، ولی در قطار بدون ریل ، برخلاف قطارهای ریلی ، هدایت قطار از بالا بوده و بوسیله سیمی که از بالای قطار و در مسیر جاده کشیده می شود ، انجام می پذیرد و این سیم ِ هدایت کننده ، مانند سیمهای برق رسان ِ اتوبوسهای برقی می باشد ، با این تفاوت که در اتوبوسهای برقی ، به وسیله سیم مذکور ، فقط برق رسانی به اتوبوس صورت می گیرد و هدایت اتوبوس به وسیله انسان انجام می شود ولی در قطار ِ بدون ریل ، هدایت قطار ، به وسیله سیم مذکور انجام می پذیرد .

این طرح با توجه به قوانین حاکم بر اهرمها ، کاملا ً اجرایی بوده و همانطوری که با استفاده از نیروی دست انسان و نیز سیستیم فرمان خودرو ، می توان یک وسیله نقلیه سنگین را در مسیر جاده هدایت نمود ، به همین ترتیب هم می توان بوسیله نیروی وارده از یک سیم ، یک قطار سنگین و طویل را در جاده هدایت نمود .

متذکر می شوم که همه واگن های این قطار ، دارای اهرم های هدایت کننده هستند و همه آنها با سیم هدایت کننده ( مانند اهرم ِ برق رسان ِ اتوبوسهای برقی ) درگیر هستند و لذا این قطار ، مانند قطارهای ریلی ، در مسیر ِ مشخص شده هدایت می شود .

۲ – با استفاده از سیستیم مذکور می توان قطار ِ بدون ریل را در جاده های آسفالته و شنی هدایت نمود و حتی می توان در مسیر ِ چرخهای آن ، یعنی در طول دو خط موازی ، بتن ریزی کرد به طوری که چرخهای لاستیکی قطار ، بر روی خطوط مذکور قرار بگیرند و به این ترتیب مجموعه واگن های قطار بر روی مسیر بتونی حرکت نمایند .

۳ – از قطار بدون ریل می توان در داخل شهرها برای جابجایی بار و مسافر هم استفاده کرد و این قطار به راحتی می تواند در میادین شهرها ، دور بزند و نیز در چهار راه های داخل شهر ، مسیر حرکت خود را تغییر بدهد این در حالی است که ما عملا ً برای هدایت اتوبوسهای سه کابین ، در داخل شهرها با مشکل مواجه هستیم و امکان تردد آنها در بسیاری از مسیرهای داخل شهری میسر نیست ولی با استفاده از طرح ِ قطار بدون ریل ، می توان اتوبوس های بسیار طویلی ساخت که طول آنها ، چندین برابر ِ طول ِ اتوبوس های سه کابین باشد .

۴ – از قطار بدون ریل ، می توان در شهربازی ها به عنوان یک وسیله تفریحی و نیز در معادن مختلف ، برای حمل ِ مواد معدنی هم استفاده نمود چون این قطار ، نیازی به ریل گذاری ندارد و لذا در مقایسه با خطوطِ قطارهای ریلی ، می توان به راحتی و با صرف هزینه ای نسبتا ً کمتر ، مسیر حرکتِ قطار ِ بدون ریل را در مسیر منتهی به معادن ، تغییر داد .

۵ – از طرح هدایت سیمی ِ قطار می توان برای هدایت سایر وسائط نقلیه جاده ای ، اعم از کامیونها ، و خودروهای سواری هم استفاده کرد یعنی وسائط نقلیه مذکور را می توان طوری طراحی کرد که هم با فرمان معمولی و هم به وسیله سیم ، هدایت بشوند .

۶ – از سیم ِ هدایت کننده ِ قطارِ بدون ریل می توان برای انتقال ِ انرژی برق به داخل قطارهای برقی هم استفاده نمود .

۷ – متذکر می شوم که قطار بدون ریل ، به هیچ وجه به عنوان جایگزین ، برای قطارهای ریلی مطرح نشده است بلکه به عنوان مکملی مناسب برای قطارهای ریلی محسوب می شود چون هر کدام از این قطارها ، دارای توانایی ها و مزیت های خاص خودشان می باشند .

همت کمیلی