دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

اندیشه‏های الهام بخش


اندیشه‏های الهام بخش

▪ اخلاق، نیروی تفکر را می‏افزاید و بین آدمیان، تخم‏صلح می‏پاشد و بیشتر از علم و هنر، پایه‏ٔ تمدن حقیقی‏است.
▪ برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می‏شود، وقت‏تلف‌نکن.
▪ هرگز …

اخلاق، نیروی تفکر را می‏افزاید و بین آدمیان، تخم‏صلح می‏پاشد و بیشتر از علم و هنر، پایه‏ٔ تمدن حقیقی‏است.

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می‏شود، وقت‏تلف‌نکن.

هرگز از به‌دست آوردن آن چه می‏خواهی، ناامید نشو کسی که آرزوهای بزرگ دارد، بسیار قوی‏تر از کسی است‏که فقط واقعیت‏ها را در دست دارد.

یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هرکس، مورد تحسین ‏واقع شدن است.

چیزهای کم‏اهمیت را تشخیص بده و سپس آن‏ها را نادیده بگیر.

هر کجا به پیش‏داوری و تبعیض برخوردی، با آن مبارزه ‏کن.

از هر چه داری، استفاده کن و نگذار در اثر عدم استفاده ‏بپوسد.

هرگز از کسی که چک حقوقت را امضاء می‏کند، انتقاد نکن. اگر از کارت راضی نیستی، استعفا بده.

مردم را به اندازه‏ٔ قلب‏شان اندازه بگیر، نه به اندازه‏ٔ‏حساب بانکی‏شان.

برای همه‏ٔ موجودات زنده، احترام قائل باش.

به جز مواردی که مربوط به مرگ و زندگی است، همواره خود را رها کن و آسوده باش. هیچ چیز آنقدر که درابتدا به نظر می‏رسد، مهم نیست.

هر کاری‌که از دستت برمی‏آید، برای کارفرمایت انجام‏بده. این، یکی از بهترین سرمایه‏گذاری‏های عمرت‏ خواهد بود.

اشخاص عاقل و با اخلاق انسانی، هرگز کلامی بر زبان‏نمی‏آورند که احساس‏های دیگران را جریحه‏دار سازند.

عقیده‏ای که مردم از ترس جان‏شان بپذیرند، پایدار نیست.

منبع: ”ماهنامه مدیریت دانش سازمانی“

مینا فتحی کارشناس روان‏شناسی