یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

نور چگالی‌سنج DENSITOMETER


دستگاهی است برای اندازه‌گیری چگالی یک تصویر نوری، اشعه ایکس، اشعه گاما و غیره که روی صفحهٔ حساس عکاسی تشکیل می‌شود.

دستگاهی است برای اندازه‌گیری چگالی یک تصویر نوری، اشعه ایکس، اشعه گاما و غیره که روی صفحهٔ حساس عکاسی تشکیل می‌شود.