یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

رازهای‌ یك‌ زوج‌ خوشبخت‌


رازهای‌ یك‌ زوج‌ خوشبخت‌

توافق‌ كنید كه‌ به‌ احساسات‌ یكدیگر توجه‌ داشته‌ باشید حتی‌ اگر با این‌ احساسات‌ موافق‌ هم‌نباشید.
ـ یكدیگر را بدون‌ قید و شرط دوست‌ بدارید و مسؤولیت‌ حل‌ اختلافاتتان‌ را …

توافق‌ كنید كه‌ به‌ احساسات‌ یكدیگر توجه‌ داشته‌ باشید حتی‌ اگر با این‌ احساسات‌ موافق‌ هم‌نباشید.

ـ یكدیگر را بدون‌ قید و شرط دوست‌ بدارید و مسؤولیت‌ حل‌ اختلافاتتان‌ را به‌ عهده‌ بگیرید.

ـ تمام‌ عوامل‌ ایجاد اختلاف‌ را پیش‌ از آن‌ كه‌ با همسرتان‌ مطرح‌ كنید در نظر بگیرید.

ـ اختلافات‌ را در لحظه‌ به‌ پایان‌ برسانید و محدودش‌ كنید. كوتاهی‌های‌ گذشته‌ را پیش‌ نكشید.

ـ تكیه‌ كلام‌های‌ زیر را در گفتارتان‌ حذف‌ كنید: (تو باید كه‌)، (تو نباید كه‌)، (تو هرگز)، (تو همیشه‌)،(من‌ نمی‌توانم‌ كه‌) و...

ـ هنگام‌ جر و بحث‌، بحث‌های‌ حاشیه‌ای‌ را پیش‌ نكشید و بحث‌ را معطوف‌ به‌ مسئله‌ مورد اختلاف‌كنید.

ـ به‌ جای‌ حمله‌ به‌ یكدیگر و توهین‌، روی‌ مطلب‌ مورد اختلاف‌ خود تمركز كنید.

ـ از یكدیگر بخواهید كه‌ زمانی‌ را صرف‌ فكر كردن‌ برای‌ حل‌ اختلاف‌ مورد نظر كند.

ـ اگرچه‌ همسرتان‌ همیشه‌ بر حق‌ نیست‌ اما او را عامل‌ مثبتی‌ به‌ حساب‌ بیاورید كه‌ در زندگی‌ شمانقش‌ مهمی‌ دارد.

ـ سعی‌ نكنید كه‌ فكر همسرتان‌ را بخوانید اگر مطمئن‌ نیستید كه‌ منظورش‌ از گفتن‌ آن‌ مطلب‌ چه‌ بوده‌از او توضیح‌ بخواهید. به‌ خاطر داشته‌ باشید كه‌ حل‌ اختلاف‌ مهمترین‌ است‌، نه‌ آن‌ كه‌ كسی‌ برنده‌ و كسی‌بازنده‌ است‌. هر دو نفر شما برنده‌ هستید، شما در یك‌ تیم‌ هستید، نه‌ دو تیم‌ مخالف‌ و رقیب‌.

این‌ رازها را به‌ كار ببندید و تمرین‌ كنید تا در اختلافات‌ زناشویی‌ به‌ عدالت‌ رفتار كنید و با یكدیگر به‌توافق‌ برسید.