یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

حسین وحدت رشتی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۶۰-۱۲۵۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب و شاعر
اصلش از رشت است. وی غیر از تحصیلات متداول زمان ، در علم طب نیز مهارت داشت و در اطراف …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۶۰-۱۲۵۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب و شاعر
اصلش از رشت است. وی غیر از تحصیلات متداول زمان ، در علم طب نیز مهارت داشت و در اطراف رشت و گیلان ، به طبابت مشغول بود. ظاهراً وی در هنگام مرگ بیش از سی ‌و پنج سال نداشته است. از اوست:

خونین جگر نمود خطت مشک ناب را

خالت ستاره سوخته کرد آفتاب را