دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

خدا مهربان است


خدا مهربان است

گاهی اوقات نباید برای رسیدن به آمال خود در زندگی بیش از اندازه دست و پا زد. در حقیقت، اگـــر خدا تمــــامی موانع را در راه زندگی ما برمی‌داشت، حتماً زندگی همه ما فلج می‌شد.
باید …

گاهی اوقات نباید برای رسیدن به آمال خود در زندگی بیش از اندازه دست و پا زد. در حقیقت، اگـــر خدا تمــــامی موانع را در راه زندگی ما برمی‌داشت، حتماً زندگی همه ما فلج می‌شد.

باید به یاد داشته باشید ما آنقدر قوی نیستیم که می‌توانیم. بدانید که هرچه قدر هم که احساس قدرت کنید هیـچگاه نخواهید توانست پرواز را تجربه کنید. حال که یک گنجشک کوچک به آسانی می‌تــــواند در آسمان به پرواز درآید و با تمامی کوچک بودنش، شکوه و جلال انسان‌ها را به سخره بگیرد، خواندن این چند جمله چنان آرامشی را به دل‌ها هدیه می‌کند که شاید با هیچ چیز دیگر نتـــوانیم این حس را احساس کنیم:

از خدا قدرت خواستم و او بر سر راه من مشکلاتی قرار داد تا خودم را بسازم و قوی شوم. از خداوند دانایی خواستم و او به من معماهایی اعطا کرد تا بتوانم آنها را حل کنم. از او موفقیت و کامیابی طلب کردم و به من عقل و بازوی کار داد. از حضرت دوست شجاعت و شهامت خواستم، سپس او ترس را خلق کرد تا بتوانم بر آن غلبه کنم. از خدا عشق خواستم و او مشکلات انسان‌های دور و برم را زیاد کرد و من توانستم با کمک به آنها معنای عشق واقعی را درک کنم. از خدا فرصت و مرحمت خواستم و او در جلو پای من فرصت را قرار داد. در حقیقت من هیچ یک از خواست های طلب کرده‌ام را به دست نیاوردم، اما به همه چیز رسیدم. خدایا ممنون

مترجم: آرش میری‌خانی