پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۲۳ مه ۱۵۲۴ ـ سالگشت مرگ شاه اسماعیل صفوی


۲۳ مه  ۱۵۲۴ ـ سالگشت مرگ شاه اسماعیل صفوی

شاه اسماعیل صفوی موسس دودمان صفویان که شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی ایران اعلام کرد ۲۳ مه سال ۱۵۲۴ میلادی پس از ۲۳ سال سلطنت در گذشت. وی با تلاش خود به ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند …

شاه اسماعیل صفوی موسس دودمان صفویان که شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی ایران اعلام کرد ۲۳ مه سال ۱۵۲۴ میلادی پس از ۲۳ سال سلطنت در گذشت. وی با تلاش خود به ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند در ایران نائل آمد و حدود ایران را به مرزهای زمان ساسانیان نزدیک ساخت. شاه اسماعیل بغداد، نجف و کربلا را متصرف و ازبکان را شکست داد ولی به علت نداشتن اسلحه آتشین و معتقد نبودن به چنین تسلیحاتی در جنگ چالدران در سال ۱۵۱۴ از عثمانی ها شکست خورد و غم این شکست را تا پایان عمر فراموش نکرد.

شاه اسماعیل یکم هنگام مرگ ۳۷ ساله بود. دودمان صفوی از تاریخ تاجگذاری شاه اسماعیل اول در ۱۵۰۱ تا سال ۱۷۳۶ به مدت ۲۳۵ سال بر ایران حکومت کرد.