چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

۱۱ بهمن ـ ۳۱ ژانویه ـ استفاده از گاز خفه کننده در جنگ، برای نخستین بار


۳۱ ژانویه سال ۱۹۱۵، و در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای آلمان در جبهه روسیه بر ضد سربازان این كشور از سلاح شیمیایی (گاز خفه كننده) استفاده كردند. شیمیدانهای آلمانی این سلاح را …

۳۱ ژانویه سال ۱۹۱۵، و در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای آلمان در جبهه روسیه بر ضد سربازان این كشور از سلاح شیمیایی (گاز خفه كننده) استفاده كردند. شیمیدانهای آلمانی این سلاح را كه برای نخستین بار بكار گرفته شده بود ساخته بودند. استفاده از این گاز سمی در آن روز، در عین حال نخستین آزمایش آن بود و چون نتیجه مطلوب از آن حاصل شد، نیروهای آلمانی آن را وسیعا در جبهه فرانسه مورد استفاده قرار دادند. استفاده از سلاح های شیمیایی بعدا نیز ادامه یافت، برای مثال: نیروهای آمریكا در جنگلهای جنوب ویتنام از «ایجنت اورنج» استفاده كردند و نیروهای عراقی در جریان جنگ دهه ۱۹۸۰ بر ضد نیروهای ایران و نیز كردها بمب شیمیایی بكار بردند و ... . در طول سده ۲۰ چند قرار داد دوجانبه و چندجانبه برضد ساخت و انبار كردن و بكار بردن این نوع اسلحه امضاء شده است. ولی هنوز انبار بسیاری از كشورها از جمله روسیه پر از این نوع اسلحه است.