شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

علی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی در شیوۀ محمد زمان تصویر می‌ساخت. از آثار رقم‌دار وی ، تصویر شاهزادۀ جوانی است که لباس‌های …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی در شیوۀ محمد زمان تصویر می‌ساخت. از آثار رقم‌دار وی ، تصویر شاهزادۀ جوانی است که لباس‌های دورۀ صفوی به تن کرده و تاج بلندی به سر نهاده است. در مقابل شاهزاده ، دختری با چند رشته مروارید به گردن آویخته و در حال صحبت با شاهزاده ، گلی را به او تعارف می‌کند با: "رقم غلام‌زاده قدیمی علی".