جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

تعدیل ساختاری و کاهش فقر تحقیقی بر مبنای تفسیر نتایج مطالعه کشورها


تعدیل ساختاری و کاهش فقر تحقیقی بر مبنای تفسیر نتایج مطالعه کشورها

در مورد اثرات برنامه های تعدیل بر فقر, تعمیمهای ساده چندانی صورت نگرفته است مسائل بسیاری در مورد داده ها و روش شناسی باقی است و نتایج پیچیده و متنوع هستند

در مورد اثرات‌ برنامه‌های‌ تعدیل‌ بر فقر، تعمیمهای‌ ساده‌ چندانی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.مسائل‌ بسیاری‌ در مورد داده‌ها و روش‌ شناسی‌ باقی‌ است‌ و نتایج‌ پیچیده‌ و متنوع‌ هستند. اغلب‌، گروههای‌ فقیر، و به‌ ویژه‌، کارگران‌ فقیر شهری‌ از برنامه‌های‌ تعدیل‌ زیان‌ می‌بینند، اماگرایشی‌ وجود داشته‌ است‌ تا بیش‌ از حد و به‌ صورتی‌ مبالغه‌آمیز بر اثرات‌ منفی‌ آن‌ تأکید ورزند.در بلندمدت‌، تعدیل‌، لازمه‌ حذف‌ فقر است‌. مسئولیت‌ اصلی‌ دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ ضدفقربرعهده‌ دولتهای‌ ملی‌ است‌، اما آنها اغلب‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ مسئله‌ فقیران‌ نشان‌ نمی‌دهند. در هرصورت‌، نهادهای‌ مالی‌ بین‌المللی‌ نیز باید در این‌ مسئولیت‌ سهیم‌ باشند و تلاش‌ بیشتری‌ درجهت‌ طراحی‌ برنامه‌های‌ تعدیل‌ ساختاری‌ در یک‌ چارچوب‌ کاهش‌ دهنده‌ هزینه‌ بنمایند.وظایف‌ سیاستی‌ اصلی‌، عبارتند از ضابطه‌ بندی‌ یک‌ راهبرد ضدفقر بلندمدت‌ و حصول‌اطمینان‌ از این‌ که‌ سیاست‌ های‌ تعدیل‌ با آن‌ سازگار می‌باشند، بدون‌ اینکه‌ از امر مهم‌ سازگاری‌اقتصاد با شرایط در حال‌ تغییر منحرف‌ گردیم‌

عنوان فایل
تعدیل‌ ساختاری‌ و کاهش‌ فقر: تحقیقی‌ بر مبنای‌ تفسیر نتایج‌ مطالعه‌کشورها text/plain
10.htm
2 KB
دانلود

تونی‌ کیلیک‌ برگردان:تیمور محمدی‌