شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

تقی‌الدین طبیب شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب
از پزشکان عهد سلطان سلیمان‌خان (۹۲۶ - ۹۷۴ ق) و از شاگردان غیاث‌الدین منصور حکیم دشتکی مشهور …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب
از پزشکان عهد سلطان سلیمان‌خان (۹۲۶ - ۹۷۴ ق) و از شاگردان غیاث‌الدین منصور حکیم دشتکی مشهور بود. از آثار وی: "انیس‌‌الاطباء" ، در طب ، که کتابی است مشتمل بر مجبات.