یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

مرگ روزنامه نگاری كه عاشق حرفه اش بود (در این روز ۳ اوت)


امروز زادروز ارنی پایل Ernie Pyle روزنامه آمریكایی است كه سوم اوت ۱۹۰۰ در نیومكزیكو به دنیا آمد و ۱۸ آوریل ۱۹۴۵ هنگام تهیه عكس و خبر از میدان جنگ در جزیره ای نزدیك به اوكیناوا هدف گلوله …

امروز زادروز ارنی پایل Ernie Pyle روزنامه آمریكایی است كه سوم اوت ۱۹۰۰ در نیومكزیكو به دنیا آمد و ۱۸ آوریل ۱۹۴۵ هنگام تهیه عكس و خبر از میدان جنگ در جزیره ای نزدیك به اوكیناوا هدف گلوله ژاپنی ها قرار گرفت و كشته شد.

وی پس از آغاز جنگ جهانی دوم ، از تهیه خبرهای آسان شهری دست كشید و داوطلب پوشش اخبار و عكسهای جنگ از صحنه شده بود و كار خود را از جبهه های شمال آفریقا آغاز كرده بود. او در آخرین نامه اش به خانواده خود نوشته بود : تردید نیست كه همه شما را دوست دارم ، ولی روزنامه نگاری را بیشتر . در پایان جنگ در باره سختی های آن یك كتاب مصور خواهم نوشت تا شاید كمك شود كه جنگ دیگری رخ ندهد و این تنها كاری است كه از دست من برمی آید.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده