پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

اتهام آدمخواری و كمونیست بودن در كنارهم! (در این روز ۱۹ اوت)


جومو كنیاتا در این روز از ماه اوت سال ۱۹۶۱ از زندان انگلستان آزاد شد. وی ۹ سال از عمر خود را در زندان انگلستان سپری كرده بود. كنیاتا رهبری جنبش استقلال طلبان كنیائی معروف به « مائو …

جومو كنیاتا در این روز از ماه اوت سال ۱۹۶۱ از زندان انگلستان آزاد شد. وی ۹ سال از عمر خود را در زندان انگلستان سپری كرده بود. كنیاتا رهبری جنبش استقلال طلبان كنیائی معروف به « مائو ـ مائو » را بر عهده داشت كه بارها از سوی عوامل انگلستان سركوب شده بودند. دستگاههای تبلیغاتی انگلستان كه كنیا را در استعمار داشت به منظور خنثی كردن اعتراضهای جهانی به سركوب خشونت آمیز « مائو ـ مائو » ها ، انان را آدمخوار معرف می كردند ، به همان گونه كه بلژیكی ها مردم كنگو مستعمره خود را آدمخوار نشان می دادند، تا سایر ملل كه اطلاع درستی از آفریقا نداشتند قبول كنند كه آدمخواران وحشی هستند و سزاوار سركوب شدن . به علاوه ، شایستكی استقلال و آزادی و مالکیت بر ثروت ملی خود را ندارند.

دولت انگلستان بعدا كنیاتا را متمایل به كمونیسم اعلام كرد كه این برگ هم برنده نبود و اوایل اوت ۱۹۶۱ كه هنوز كنیاتا در زندان بود ، ناسیونالیستهای كنیا او را به عنوان نخست وزیر كنیا ـ پس از كسب استقلال ـ انتخاب و معرفی كردند و دولت انگلستان ، دیگر راهی جز آزاد كردن او نداشت.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده