پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

علاء الدین امیر یحیی یحیای سیفی قزوینی


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالطیف حسنی
تولد و وفات: (۸۸۵ -۹۶۲ /۹۶۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، نویسنده ، شاعر
مشهور به یحییای معصوم. از سادات محتشم قزوین …

جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالطیف حسنی
تولد و وفات: (۸۸۵ -۹۶۲ /۹۶۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، نویسنده ، شاعر
مشهور به یحییای معصوم. از سادات محتشم قزوین و از پیشوایان اهل تسنن و از رجال دربار صفویه بود. وی از علوم نقلی و عقلی بهره‌مند بود و در تاریخ‌نگاری ماهر بود. او و خاندانش به علت تعصب به تسنن ، نزد شاه طهماسب محبوبیتی نداشتند و به همین دلیل نیز میر یحیی اموالش را از دست داد و در زندان اصفهان درگذشت. صاحبان "الذریعه" و :"صبح گلشن" سال مرگ وی را ۹۰۱ق ذکر کرده‌اند. از آثار وی: "لب‌التواریخ" ، در تاریخ عمومی ، به نام بهرام میرزا ، فرزند شاه اسماعیل و مشتمل بر چهار قسمت: ۱-در بیان هدایت معصومین (ع) ۲-در ذکر پادشاهان قبل از اسلام ۳-در ذکر جمعی از حاکمان بعد از اسلام ۴-در ذکر پادشاهان خانداتن صفویه؛ "مختصرالتواریخ" ، تکمیل کنندهٔ "لب‌التواریخ" و به نام شاه طهماسب. در "لغت‌نامه" دو کتاب به نام "شرح کبیر" و "شرح صغیر" به او نسبت داده شده و آمده که دومی را در ۷۷۵ق به پایان رسانیده است.