سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

بهترین عمل


بهترین عمل در ماه رمضان، خویشتنداری از محرّمات الهی است.
مولی الموحدین، حضرت علی (ع)

بهترین عمل در ماه رمضان، خویشتنداری از محرّمات الهی است.

مولی الموحدین، حضرت علی (ع)