یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

نژاد انسان‌


نژاد انسان‌

روزی دخترک از مادرش پرسید: مامان؛ نژاد انسان‌ها از کجا اومد؟
مادر جواب داد: خداوند آدم و حوا را خلق کرد، اونها بچه‌دار شدند و اینجوری نژاد انسان‌ها بوجود اومد.
دو روز بعد دختر …

روزی دخترک از مادرش پرسید: مامان؛ نژاد انسان‌ها از کجا اومد؟

مادر جواب داد: خداوند آدم و حوا را خلق کرد، اونها بچه‌دار شدند و اینجوری نژاد انسان‌ها بوجود اومد.

دو روز بعد دختر همین سوال رو از پدرش پرسید و پدرش پاسخ داد: خیلی سال پیش میمون‌ها تکامل یافتند و نژاد انسان‌ها پدید اومد.

دخترک که گیج شده بود نزد مادرش رفت و گفت: مامان؛ تو گفتی خدا انسان‌ها روآفریده ولی بابا میگه انسان‌ها تکامل یافته میمون‌ها هستند، من که نمی‌فهمم!!؟؟

مادرش گفت: عزیز دلم خیلی ساده است، من بهت در مورد خانواده‌ی خودم گفتم و بابات در مورد خانواده‌ی خودش بهت گفته!