پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

خلیل تبریزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مردی خیّر و عالم و ثروتمند بود که در تبریز مسجدی بنا نهاد. خلیل شعر نیز می‌سرود. از اوست:
مرا …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مردی خیّر و عالم و ثروتمند بود که در تبریز مسجدی بنا نهاد. خلیل شعر نیز می‌سرود. از اوست:

مرا چون بیند از غیرت شود شرمنده یار از من

الهی گم شوم تا او نگردد شرمسار از من