پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۹ فروردین ـ ۲۹ مارس ـ ایران دارای شورایعالی اقتصاد شد


۹ فروردین ـ ۲۹ مارس ـ ایران دارای شورایعالی اقتصاد شد

فروردین ماه ۱۳۲۵ ( مارس ۱۹۴۶ ) ایران دارای شورایعالی اقتصاد شد. نخستین جلسه این شورا بعد از ظهر ۹ فروردین در تهران تشكیل شد و دكتر علی امینی به دبیر كلی آن انتخاب گردید. قرار شد …

فروردین ماه ۱۳۲۵ ( مارس ۱۹۴۶ ) ایران دارای شورایعالی اقتصاد شد. نخستین جلسه این شورا بعد از ظهر ۹ فروردین در تهران تشكیل شد و دكتر علی امینی به دبیر كلی آن انتخاب گردید. قرار شد كه ریاست شورا با نخست وزیر وقت و اعضای ۱۱ گانه آن دست اندر كاران اقتصاد كشور باشند كه قبلا تعیین و در نخستین جلسه حضور داشتند. وظیفه این شورا بررسی و تصویب طرحهای مهم اقتصادی كشور بود. جلسات شورا گاهی هم با حضور شاه تشكیل می شد. حسنعلی منصور نیز مدتی طولانی دبیر كل این شورا بود. ایرادی كه از همان آغاز كار به این شورا گرفته شد ؛ نداشتن اعضایی از میان كارشناسان ، استادان و اصحاب نظر بود كه از مقامات دولتی نباشند و بتوانند آزادانه مسائل را بگویند و در باره طرحها نظر دهند.