شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

ابوجعفر احمد بن محمد بن محمد ابن ابی اَشْعَث فارسی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۶۰) قمری
محل تولد: فارس
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک و محقق
از مردم فارس بود و به موصل رفت و تا آخر عمر خود را در آنجا ماند. ابوجعفر به برخی از کتاب‌های جالینوس …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۶۰) قمری
محل تولد: فارس
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک و محقق
از مردم فارس بود و به موصل رفت و تا آخر عمر خود را در آنجا ماند. ابوجعفر به برخی از کتاب‌های جالینوس شرح نوشته و شاگردان بسیاری تربیت کرده است. از جمله: ابوفلاح و محمد پسر او. از آثار وی: "الادویهٔ‌المفردهٔ"؛ "الحیوان"؛ "العلم‌الالهی"؛ " کتاب‌الجدری و الحصبهٔ ‌و ‌الحمیقاء"؛ "کتاب السرسام و البرسام و مداواتهما"؛ "کتاب القولنج و انواعه و مداواته"؛ "کتاب البرض و البهق"؛ "کتاب الصرح"؛ "کتاب الستسقاء"؛ "ظهور الدم"؛ "کتاب مالیخولیا"؛ "ترکیب الادویهٔ"؛ "امراض‌المعدهٔ و مداوات‌ها"؛ شرح "کتاب‌الحمیاهٔ" جالینوس؛ "کتاب الغادی و المغتدی"؛ شرح "کتاب الفرق"؛ جالینوس؛ "المقالهٔ فی النوم‌ و الیقظه".