پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

عملیات بیت المقدس نماد مقاومت و پیروزی


عملیات بیت المقدس نماد مقاومت و پیروزی

در مرحله دوم عملیات که ساعت ۳۰ ۲۲ مورخه ۶۱ ۲ ۱۶ با رمز «یا علی بن ابیطالب ع » در شرایطی آغاز گردید که در دشمن بسیار قوی و آماده مقابله با رزمندگان اسلا م بود و منطقه را با منورها چون روز روشن کرده بود, در این مرحله جاده اهواز خرمشهر که دشمن با تمام تلا ش از آن محافظت می کرد, به طور کامل به دست قوای اسلا می فتح شد و منطقه جفیر, پادگان حمید و شهر هویزه که هدف بمباران هوایی و پاتک های سنگین زرهی دشمن قرار گرفته بودند, در مورخه ۶۱ ۲ ۱۹ به طور کامل آزاد گردیدند

بعد از عملیات فتح المبین و شکست مفتضحانه دشمن در شرایطی که قوای ارتش بعث جهت دفاع از خرمشهر به شدت تقویت شده بود و این رژیم مصمم بود با چنگ و دندان از خرمشهر به عنوان منطقه ای بسیار مهم و استراتژیک حفاظت کند، رزمندگان سلحشور ارتشی و سپاهی در ساعت ۵۵ دقیقه بامداد ۶۱/۲/۱۰ مرحله اول عملیات بیت المقدس را با رمز مبارک «یا علی بن ابیطالب» آغاز کردند. محورهای عملیاتی حدودا سه برابر عملیات فتح المبین و به وسعت ۵۴۰۰ کیلومترمربع و از شمال به کرخه نور و هویزه و از جنوب به اروند رود و خرمشهر و از مشرق به رود کارون و از غرب به هورالعظیم محدود می شد.

گستردگی محورهای عملیاتی به شدت موجب سردرگمی فرماندهان ارتش عراق شده بود و در مرحله اول این عملیات جاده اهواز - خرمشهر از نقاط مهمی بود که دو طرف درگیر نبرد حاضر به از دست دادن آن نبودند و این جاده شاهد نبردهای شدید و کشمکش های فراوان از طرف قوای اسلا م و ارتش بعث شد و قسمت هایی از جاده به تصرف رزمندگان اسلا م درآمد و با اشراف بر جاده مانع از نقل و انتقال و تحرک دشمن شدند.

در مرحله دوم عملیات که ساعت ۳۰:۲۲ مورخه ۶۱/۲/۱۶ با رمز «یا علی بن ابیطالب (ع)» در شرایطی آغاز گردید که در دشمن بسیار قوی و آماده مقابله با رزمندگان اسلا م بود و منطقه را با منورها چون روز روشن کرده بود، در این مرحله جاده اهواز- خرمشهر که دشمن با تمام تلا ش از آن محافظت می کرد، به طور کامل به دست قوای اسلا می فتح شد و منطقه جفیر، پادگان حمید و شهر هویزه که هدف بمباران هوایی و پاتک های سنگین زرهی دشمن قرار گرفته بودند، در مورخه ۶۱/۲/۱۹ به طور کامل آزاد گردیدند.

در مرحله سوم عملیات که از ساعت ۲۲ مورخه ۶۱/۲/۱۹ آغاز شد، علیرغم وارد شدن خسارت و تلفات سنگین به دشمن، رزمندگان اسلا م که از مناطق جنوب بستان تا شمال خرمشهر را فتح کرده بودند با مقاومت شدید عراقی ها مواجه شده که موفقیت چندانی کسب نکردند. ضمنا در مورخه ۶۱/۲/۳۰ و ۶۱/۲/۳۱ مراحل دیگری از مرحله سوم به اجرا درآمد ولی دشمن با استفاده از تجریبات و توان مضاعف مقاومت شدید کرد و موفقیتی نصیب رزمندگان ما نشد.

مرحله چهارم عملیات در شرایطی که صدام خرمشهر را دژی نفوذناپذیر می خواند و با بیش از ۳۶۰۰۰ نیروی آماده برای دفاع از خرمشهر و حتی برای جنگ خیابانی هم آماده کرده بودند، در ساعت ۳۰:۲۲ مورخه ۶۱/۳/۱ با رمز مبارک «یا محمدبن عبدالله (ص)» آغاز شد. ابتدا دشمن به شدت مقاومت کرد ولی این بار مقاومت سودی نبخشید و با عنایت خداوند در نخستین ساعات عملیات خاکریزهای مقدم دشمن سقوط کرد و علیرغم تلا ش بسیار شدید برای مقابله با سپاهیان اسلا م در ساعت ۳ بامداد ۶۱/۳/۲ تمام نیروهای عراقی مجبور به عقب نشینی شدند. در این شرایط که دروازه های خرمشهر به شدت تحریک می شد، نیروی هوایی عراق بسیار فعال شده و صدام عفلقی که تلا ش می کرد با چنگ و دندان از سقوط خرمشهر جلوگیری کند، اقدام به پاتک بسیار شدید و گسترده ای کرد ولی این هم سودی نبخشید و تا ساعت ۹ صبح همان روز عده ای از رزمندگان اسلا م تا سواحل اروندرود پیشروی کرده و خرمشهر محاصره شد و در نبرد سراسری و بسیار فراگیر که از شبانگاه ۶۱/۳/۲ به اوج رسید رزمندگان اسلا م با تلا شی مضاعف ارتش عراق را به عقب رانده و عده زیادی را محاصره، اسیر یا به هلا کت رساندند. به طوری که سه تیپ ارتش عراق در کمال ناباوری به طور کامل منهدم شدند و با به هم خوردن آرایش نظامی دشمن از ساعت ۱۰ صبح سوم خرداد فرار عراقی ها به آن سوی اروندرود شدت گرفت ولی تصرف پل تدارکاتی دشمن بر روی اروندرود راه فرار را هم بر روی آنها بست و هرآنچه دشمن تلا ش کرد که از این محاصره مرگبار خلا صی یابد، موفق نشد و در شرایطی که رزمندگان اسلا م که در دروازه های خرمشهر با دشمن به نبرد سنگینی می پرداختند و دشمن خرمشهر را در حال سقوط می دید، حجم حملا ت هوایی و آتش سنگین آنان آنقدر سنگین شد که در طول جنگ کم سابقه بوده است. در این اوضاع که عراقی ها قصد داشتند رزمندگان اسلا م را در دروازه خرمشهر زمین گیر کنند، هوانیروز ارتش جمهوری اسلا می نیز به کمک رزمندگان شتافت و قبل از شکارچیان تانک، تانک های دشمن را به آتش می کشید و با عنایت خداوند تلا ش دشمن سودی نبخشید و در آستانه اذان ظهر گام های اول سپاهیان اسلا م وارد خونین شهر قهرمان شد و تا ساعت ۱۳ شهر به تصرف کامل قوای اسلا م درآمد.

● استعداد قوای دشمن در این عملیات:

۲۰ تیپ پیاده- ۷ تیپ مکانیزه- ۱۲ تیپ زرهی- ۳ تیپ نیرو ویژه- ۳ تیپ گارد مرزی- ۳۰ گروهان کماندویی- ۴۵۰۰ نفر جیش الشعبی- یک گردان مستقل تانک و ۳۰ گردان توپخانه به استعداد ۵۳۰ قبضه انواع توپ.

استعداد قوای جمهوری اسلا می در این عملیات: سپاه پاسداران ۱۴ تیپ پیاده و ارتش جمهوری اسلا می ایران ۴ تیپ و یک لشگر پیاده و ۲ لشگر و یک تیپ زرهی.

با کمی تامل کاملا مشخص است که در این عملیات قوای دشمن به مراتب بیشتر از نیروهای جمهوری اسلا می بوده علا وه بر این که آتش پشتیبانی توپخانه ای و نیروی هوایی دشمن هم که بسیار قویتر بوده و از آنان پشتیبانی می کردند.

براساس محاسبات انجام شده، توان دشمن نسبت به خودی حداقل ۱/۵ برابر بوده است و این در حالی است که بر اساس اصول و قواعد نظامی نیروهای آفندکننده باید حداقل سه برابر نیروهای پدافندکننده باشد. اما با عنایت خداوند و برنامه ریزی مناسب فرماندهان و رشادت رزمندگان این فتح و نصر عظیم حاصل شد.

ضمن این که دشمن در سنگرهای مستحکم موضع گرفته و رزمندگان ایرانی عمدتا با سلا ح های سبک و مهمات اندک و بدون هرگونه سنگری به دشمن حمله ور شدند. در این عملیات ۱۶۰۰۰ نفر از نیروهای دشمن کشته شدند و زخمی شدند و قریب ۲۰۰۰۰ نفر به اسارت سپاه اسلا م در آمدند ضمن این که تعداد بسیار زیادی تانک و نفربر و خودروی سبک و سنگین به غنیمت رزمندگان اسلا م درآمد یا منهدم شد.

در این عملیات افتخارآفرین ۵۵۵۳ نفر از رزمندگان اسلا م به شهادت رسیده و ۱۷۰۰۰ نفر مجروح شدند.