یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

سید هاشم بن سید علی بن سید محمدرضا طباطبائی آل بحرالعلوم


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۵۵ -۱۲۸۴) قمری
محل تولد: عراق - نجف
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصولی
نزد پدر خود سید علی صاحب "برهان" ، و میرزای شیرازی مقدمات و سطوح عالی فقه و اصول را …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۵۵ -۱۲۸۴) قمری
محل تولد: عراق - نجف
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصولی
نزد پدر خود سید علی صاحب "برهان" ، و میرزای شیرازی مقدمات و سطوح عالی فقه و اصول را آموخت. از آثار وی: "التقریرات ، استاد خود میرزای شیرازی در اصول است.