جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۸ مرداد ـ ۳۰ جولای ـ بهانه


روزنامه های آمریكا در شماره های سی ام ژوئیه ۱۹۵۳ خود ( ۹ مرداد۱۳۳۲ و ۱۹ روز پیش از بر اندازی ۲۸ مرداد ) نوشتند كه دولت آمریكا از قدرت گیری حزب توده در ایران سخت نگران شده و دو روز …

روزنامه های آمریكا در شماره های سی ام ژوئیه ۱۹۵۳ خود ( ۹ مرداد۱۳۳۲ و ۱۹ روز پیش از بر اندازی ۲۸ مرداد ) نوشتند كه دولت آمریكا از قدرت گیری حزب توده در ایران سخت نگران شده و دو روز پیش دالس وزیر امورخارجه آمریكا در این زمینه یادداشتی برای دكتر مصدق فرستاده است. دكتر مصدق این اخطاریه را هفتم مرداد دریافت كرده بود. بعدا گفته شد كه این اخطاریه در واقع بهانه برای مداخله بود.