جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

بدترین فرد مسلمان


بدترین فرد مسلمان

عن فاطمه(س) عن النبی(ص): شرار امتی الذین غدوا بالنعیم الذین یاکلون الوان الطعام و یلبسون الوان الثیاب و یتشدقون فی الکلام.
حضرت فاطمه(س) از پیامبر اعظم (ص) نقل فرموده که بدترین امت …

عن فاطمه(س) عن النبی(ص): شرار امتی الذین غدوا بالنعیم الذین یاکلون الوان الطعام و یلبسون الوان الثیاب و یتشدقون فی الکلام.

حضرت فاطمه(س) از پیامبر اعظم (ص) نقل فرموده که بدترین امت من کسانی هستند که ناز و نعمت و آسودگی پرورش می یابند و از نعمت های الهی بهره مند می شوند وغذاهای رنگارنگ می خورند و لباس های رنگین بر تن می کنند و بی پروا با تمسخر و ریشخند و دهن کجی هر سخن و کلامی را می گویند. (۱)

۱- مسند فاطمه (س)، ص ۷