شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

عکس العمل واقعی در هنگام دریافت گل


عکس العمل واقعی در هنگام دریافت  گل

شرکت کنندگان می دانستند که قرار است هدیه ای دریافت کنند اما نمی دانستند این هدیه چیست. دلیل این مرموز بودن، گرفتن یک عکس العمل واقعی و دیدن تاثیر گلها بر روی احساسات آنها بود.
● …

شرکت کنندگان می دانستند که قرار است هدیه ای دریافت کنند اما نمی دانستند این هدیه چیست. دلیل این مرموز بودن، گرفتن یک عکس العمل واقعی و دیدن تاثیر گلها بر روی احساسات آنها بود.

عکس العملهای آنی

محققین کارکشته میتوانستند میزان ابراز احساسات و طرز رفتار دریافت کنندگان گلها را تشخیص دهند. آنها سه نوع لبخند را همراه با عکس العملهای کلامی ثبت میکردند. اطلاعات برای حفض صحت و دقت، در طی ۵ ثانیه اول دریافت گل در یک کامپیوتر دستی ضبط می شد.

لبخند مودبانه:

این لبخند به طور معمول هنگام احوالپرسی سریع و یا تصدیق مودبانه چیزی به کار می رود. هیچ حرکت قابل تشخیصی در چهره دیده نمی شود و تنها گوشه های لب به بالا حرکت می کنند.

لبخند حقیقی :

این لبخند هنگامی دیده می شود که تغییراتی در رفتار هم ایجاد شود که نشاندهنده خوشایند بودن یا لذت بردن از چیزی باشد. به همین دلیل "حقیقی" نامیده می شود زیرا از شادی واقعی به وجود می آید.

لبخند هیجان زده :

این لبخند مجموعه دو حس است، هیجان و شادی. ما در این حالت لبخند حقیقی را همراه با علائمی نظیر بالا بردن ابروها و ایجاد خطوط افقی بر روی پیشانی مشاهده می کنیم.