دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

ستاره دنباله دار هالی


ستاره دنباله دار هالی

پس از انكه ایزاك نیوتن در سال ۱۶۸۷ قانون جاذبه را كشف كرد،دوستش ادموند هالی به ستاره های دنباله دار علاقه مند شد.در سال ۱۶۸۲ ستاره دنباله داری در اسمان ظاهر شد كه همان مسیر ستاره …

پس از انكه ایزاك نیوتن در سال ۱۶۸۷ قانون جاذبه را كشف كرد،دوستش ادموند هالی به ستاره های دنباله دار علاقه مند شد.در سال ۱۶۸۲ ستاره دنباله داری در اسمان ظاهر شد كه همان مسیر ستاره های دنباله دار سالهای ۱۵۳۱ و ۱۶۰۷ را طی كرد.

هالی با استفاده از قانون جاذبه نشان داد انچه ستاره دنباله دار به نظر رسیده است در واقع یك ستاره دنباله دار بوده است كهدر مداری طولانی گرد خورشید دور میزند و تقریبا هر ۷۶ سال یكبار ظاهر میشود. او پیش بینی كرد كه ستاره دنباله دار مزبور در سال ۱۷۵۸ بر خواهد گشت و در همان مسیر معمول اسمان را طی خواهد كرد. پیش بینی هالی تقریبا درست بود. در سال ۱۷۵۹ ستاره دنباله دار مزبور باز گشت و در نتیجه به ستاره دنباله دار هالی معروف شد. از ان زمان تا كنون ستاره مزبور در سالهای ۱۸۳۵ و ۱۹۱۰ و ۱۹۸۶ ظاهر شده است