یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

محبت دوطرفه


محبت دوطرفه

بسیاری از افراد وقتی می‌خواهند، از بهترین خاطرات و زمان‌هایی که از صمیم قلب شاد بوده‌اند، سخن بگویند، خاطرات دوران کودکی یا نامزدی در ذهن‌شان تداعی می‌شود. محققان ازدواج …

بسیاری از افراد وقتی می‌خواهند، از بهترین خاطرات و زمان‌هایی که از صمیم قلب شاد بوده‌اند، سخن بگویند، خاطرات دوران کودکی یا نامزدی در ذهن‌شان تداعی می‌شود. محققان ازدواج و تشکیل خانواده را از اصول مؤثر در تعالی و رشد فردی و عاطفی زن و مرد دانسته و معتقدند، پیوندی که بر مبنای آگاهی، دانش و معیارهای درست صورت گیرد، زمینه‌ساز ایجاد احساس رضایتمندی از زندگی و خوشبختی است.

مشکلات و موانع بویژه در دنیای صنعتی امروز باعث کمرنگ شدن ذات حقیقی ازدواج شده است. مشکلات اقتصادی و خانوادگی، حسادت و لجبازی، شک و تردید و بی‌اعتمادی جایگزین مهرورزی، همدلی و همفکری شده‌اند.

پنهان‌کاری باعث به وجود آمدن شک و تردید می‌شود. شک و تردید منجر به حسادت شده و حسادت خشم و نفرت را به وجود می‌آورد و در نهایت جدایی جای شادی و زندگی پرمحبت را می‌گیرد.

طبیعت ازدواج عشق و نوعدوستی است و هدف از آن آغاز و شکل‌گیری پیوندی برپایه مهرورزی و محبت است که با حضور فرزندان و به تکامل رسیدن افراد خانواده این پیوند محکم‌تر می‌شود.

وجود دوستی و محبت میان زن و مرد شرط لازم در شکل‌گیری یک ازدواج موفق است، اما باید توجه داشت محبت انواع مختلف دارد.

عشق خودخواهانه و یکطرفه، محبتی که برپایه تظاهرات و احساسات زودگذر باشد، یا محبتی که بدون توجه به هم‌کفه بودن زن و مرد ایجاد شود حقیقی و ماندگار نخواهد بود.