یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

تیرگی و نور


تیرگی و نور

بارالها!
در میان قلبم نفرت و کینه جای گرفته است دلم می‌خواهد از این تاریکی خود را رها کنم و سینه‌ام را سرشار از نور محبت سازم از تو می‌خواهم به من قدرتی عطا کنی که بتوانم تیرگی‌ها …

بارالها!

در میان قلبم نفرت و کینه جای گرفته است دلم می‌خواهد از این تاریکی خود را رها کنم و سینه‌ام را سرشار از نور محبت سازم از تو می‌خواهم به من قدرتی عطا کنی که بتوانم تیرگی‌ها را از دریچه قلبم دور و محبت تو و بندگانت را در آن جای دهم.

حمیده کوشا