یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

ابوعبدالله محمد بن اسحاق بن محمد بن یحیی بن منده عبدی ابن منده اصفهانی


ابوعبدالله محمد بن اسحاق بن محمد بن یحیی بن منده عبدی ابن منده اصفهانی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۳۱۰ -۳۹۵) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ ، محدث ، مورخ
در خانوادهٔ علم و حدیث به دنیا آمد از پدر و عموی پدرش بهره گرفت و …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۳۱۰ -۳۹۵) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ ، محدث ، مورخ
در خانوادهٔ علم و حدیث به دنیا آمد از پدر و عموی پدرش بهره گرفت و در جوانی به نیشابور رفت و در طلب حدیث و علم سفرها کرد و در خراسان ، اصفهان ، نیشابور ، عراق ، حجاز ، مصر ، شام ، بخارا حدیث‌ها شنید. در نیشابور ابو حامد بن بلال و محمد بن حسین قطٌان را درک کرد و از ابوالعباس اصم هزار جزء نحو نوشت. در بغداد از اسماعیل صفٌار و ابوجعفر‌ابن‌البختری و در طرابلس از خیثمهٔ بن سلیمان و در شام از ابراهیم‌بن سنان قنطری و در حمص از حسن بن منصور امام و در مکه از ابوسعید بن اعرابی و در مصر از ابوطاهر مدینی و احمد‌بن بهزاد فارسی و در سرخس از عبدالله بن محمدبن حنبل و در مرو از محمدبن احمد بن محبوب حدیث شنید. و به گفتهٔ فرزندش عبدالرحمن حدود ۱۷۰۰ استاد دید و از ابن ابی حاتم و دیگران اجازه روایت گرفت. چون از سفر طولانی علمی‌اش بازگشت کتاب‌های فراوانی به همراه آورد. ابوعبداله حاکم و ابوعبدالله غنجار و ابوسعید ادریسی و تمام رازی و ابونعیم اصفهانی و ابن بندار رازی و بسیاری دیگر ازشاگردان وی می‌باشند. از آثارش: "فتح‌الباب فی‌الکنی و‌الالقاب"؛ "تارزیخ اصفهان"؛ "معرفهٔ‌الصحابه" یا"اسماء‌الصحابه"؛ "الناسخ‌ و‌المنسوخ"؛ "التوحید و معرفهٔ‌ اسماء‌الله عزٌ و جلٌ و صفاته" ، "الایمان".