پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

غار مرآفتاب


‌این غار در دامنه کوه بیستون و در حد فاصل غارهای "مرتاریک" و "مردودر" قرار دارد ‌.‌ غار"مر آفتاب" ۲۶ متر طول دارد و دهانه آن به سمت شمال شرقی است . ‌مساحت غار ۱۶۰مترمربع و دهانه …

‌این غار در دامنه کوه بیستون و در حد فاصل غارهای "مرتاریک" و "مردودر" قرار دارد ‌.‌ غار"مر آفتاب" ۲۶ متر طول دارد و دهانه آن به سمت شمال شرقی است . ‌مساحت غار ۱۶۰مترمربع و دهانه آن حدود ۶ متر ارتفاع دارد . سنگ های شناسایی شده از این غار چرت و ژاسب است .‌علاوه بر مصنوعات سنگی، در کف غار نیز ابزاری از جنس استخوان به دست آمده که به شکل مثلث است .