دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

گئورگ زیمون اهم


گئورگ زیمون اهم

جرج سیمون اهم (۱۶ مارس ۱۷۸۹ در ارلانگن، آلمان-۶ جولای ۱۸۵۴ مونیخ)، فیزیکدان آلمانی، متولد ارلانگن و فارغالتحصیل از دانشگاه همین شهر.
او سال ۱۸۱۷، پورفسور ریاضی در کالج عیسوی …

جرج سیمون اهم (۱۶ مارس ۱۷۸۹ در ارلانگن، آلمان-۶ جولای ۱۸۵۴ مونیخ)، فیزیکدان آلمانی، متولد ارلانگن و فارغالتحصیل از دانشگاه همین شهر.

او سال ۱۸۱۷، پورفسور ریاضی در کالج عیسوی شهر کلن شد. سپس از سالهای ۱۸۳۳ و ۱۸۵۲ به ترتیب پروفسور فیزیک آزمایشگاهی در موسسه پلی‌تکنیک نورنبرگ و دانشگاه مونیخ صدا زده شد، در همان شهری که او سال ۱۸۵۴ درگذشت.

از اهم آثار متعددی به جای مانده است، که از همه مهمتر مقاله انتشار یافته او در برلین تحت عنوان Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet بود.